ENERGIE - EKOLOGIE - EKONOMIE

Společenské aktivity

Naše firma si zároveň plně uvědomuje i nutnost angažovat se společensky v oblastech, které potřebují podporu všech, kteří mohou víc než jen se postarat o sebe.

Každoročně podporujeme, sponzorujeme ústavy a občanská sdružení pro mentálně a zdravotně postižené děti.

Ve zdravotnictví směřuje naše podpora hlavně do rozvoje regionálního zdravotnictví v oblasti vybavení dětských oddělení nemocnic a v péči o naše seniory.

Máme i velký zájem o rozvoj kultury a sportu v našem regionu a sponzorsky v této oblasti preferujeme aktivity dětí a mládeže.

Některé vybrané sponzorské aktivity: